> agenda

Agenda

 
7 april 2021, 08:00 uur

Menno Moment 8 | Christiane Karrer

De weken voor Pasen vormen een periode van bezinning en inkeer. In deze 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd, leven christenen toe naar het paasfeest. De docenten van het Doopsgezind Seminarium reflecteren op deze periode met een korte video in het project Menno Moment. Vanaf Aswoensdag verschijnt er wekelijks een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Doopsgezind Nederland

Ter afsluiting van de serie Menno Moment een video-overweging voor de week na Pasen, door Christiane Karrer. 

Het graf van Jezus ligt midden in een tuin, een boomgaard; dit vertelt het evangelie volgens Johannes (Joh 19:41). Als Maria van Magdala de opgestane Jezus ziet staan, denkt zij dat hij de tuinman is (Joh 20:15). Een tuin in de lente vol nieuw leven – het lijkt zo’n tegenstelling met een graf, het sterven, de dood. En daarin het niet te bevatten verhaal over Jezus’ opstanding. 

Ik leg dit tuin-verhaal naast een ander bekend tuin-verhaal, helemaal aan het begin van de bijbel: ook dit was een boomgaard. Adam was de tuinman die de tuin bewerkte en bewaakte. Middenin de tuin was geen graf, maar stonden twee bijzondere bomen: de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. De vruchten van de levensboom zouden man en vrouw onsterfelijk maken. Toch ze werden weggejaagd door God. 

Twee tuinen, levensboom en graf, onsterfelijkheid en opstanding. Twee tuinmannen, Adam en Jezus. Wat gebeurt als we dieper in de betekenis van deze tuin-verhalen duiken? Misschien dat dat nieuw licht op het paasverhaal werpt.

Chrstiane Karrer is docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium

 

Menno Moment


Terug