> nieuws

Nieuws

 
5 maart 2021

ADS corona-advies blijft van kracht

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) adviseerde afgelopen december na de afkondiging van de lockdown aan doopsgezinde gemeenten het volgende:

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid diensten digitaal uit te zenden, of benut het aanbod van digitale vieringen van andere gemeenten. 
De ADS ziet momenteel geen reden om van dit advies af te wijken.

Er wordt veel van het uithoudingsvermogen van allen gevraagd. In de gemeenten neemt de behoefte aan het fysiek bijwonen en meebeleven van een dienst toe. Maar met het oog op de gezondheidsrisico’s voor kerkbezoekers wordt het houden van fysieke diensten alsnog afgeraden. Mocht een kerkenraad toch de afweging maken om een fysieke bijeenkomst te houden, doe dat dan met maximaal dertig personen en met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM.

Ook geldt voor de opnamen van een dienst nog steeds dit advies:

Maak zo min mogelijk gebruik van zangers tijdens (de opname van) een dienst. Mocht een kerkenraad toch besluiten zangers te laten zingen, neem dan de zanggedeelten op tijdens een apart dagdeel, los van het overige deel van de viering. Dit is goed mogelijk als de opnamen in de week voorafgaande aan de zondag plaatsvinden. Beperk u ook in een dergelijke situatie tot twee zangers. Denk daarnaast aan andere mogelijkheden, zoals het instrumentaal laten horen van een lied.


Terug