> nieuws

Nieuws

 
3 maart 2021

Grote opruiming boeken

De Doopsgezinde Historische Kring ruimt een te grote voorraad boeken op. Eenieder die belangstelling heeft kan deze boeken gratis krijgen, en zoveel als gewenst (indien nog aanwezig). Alleen verzendkosten worden in rekening gebracht. 

Bestellen vóór 31 maart bij de penningmeester: penningmeester@dhkonline.nl

Graag vermelden welke boeken en in welke hoeveelheid; en vergeet uw adres niet. 
Begin april wordt alles in één keer verstuurd.

Ophalen kan eventueel, maar uitsluitend na afspraak: 075 684 4953, De Haal 131, 1511 AP Oostzaan. NB: Niet bereikbaar met openbaar vervoer.

Na de opruiming zijn deze boeken niet meer verkrijgbaar!

Catalogus gedoopt
In 2011 vierden de Nederlandse doopsgezinden diverse historische jubilea. De tentoonstelling Gedoopt vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland toonde de lange en bewogen geschiedenis, met het doperse individualisme als uitgangspunt. Ruim veertig doopsgezinden uit vijf eeuwen doen elk hun eigen persoonlijke verhaal, gepresenteerd op prachtige kaarten met hun portret en hun verhaal.Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland
Dit is nog steeds een heel goed boek over de geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Ondanks het feit dat het uit het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw stamt, is het nog steeds erg goed leesbaar. Er is tot op heden geen goede opvolger voor dit boek verschenen.

Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland
In woord en beeld wordt de geschiedenis geschetst van het doperdom zoals die zich voltrok in de Habsburgse Nederlanden, in de Republiek en in het Koninkrijk.
De omvangrijke publicatie is geïllustreerd met ruim 200 afbeeldingen.

 

Doopsgezinde Historische Kring boeken


Terug