> agenda

Agenda

28 augustus 2021, 10:00 uur

Zomervergadering Ledenraad

Zaterdag 28 augustus komen de Ledenraad, het ADS-bestuur en de directeur van het ADS-bureau samen op Mennorode in Elspeet voor de eerste live-bijeenkomst van 2021. De vergadering staat onder meer in het teken van strategisch beraad over het beleidsplan voor 2022. Ook zullen lopende zaken besproken worden. Houd de website en de sociale media in de gaten voor verdere communicatie over deze Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, middenin het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen. 


Terug