> nieuws

Nieuws

 
1 maart 2021

Lopend Vuur voor humaan migratiebeleid

Van 1 tot 17 maart vinden er in het hele land wakes en looptochten plaats onder de noemer Lopend Vuur, bedoeld om te laten zien dat er draagvlak is voor een humaner migratiebeleid. 

Vanuit Burgum wordt op dinsdag 2 maart een lopend vuur gebracht naar Dokkum. Dat wordt op De Zijl overhandigd aan de groep die het woensdag 3 maart naar Leeuwarden brengt, op weg naar Den Haag! 

Draagvlak
De wake in Dokkum is onderdeel van een landelijke actie. De vier Lopend Vuur tochten dwars door Nederland komen allemaal vlak voor de verkiezingen aan in Den Haag. Hiermee laten deelnemers zien dat er veel draagvlak is voor humaner migratiebeleid.

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een minder menselijk Nederland en Europa. Zie voor meer informatie www.migreat.org/lopendvuur . Wellicht wilt u zich aansluiten bij deze of andere wakes?

Verantwoordelijkheid
Kerken hebben ook een verantwoordelijkheid om zich uit te spreken voor een rechtvaardig asielbeleid in Nederland en een humaan Europees grensbeleid voor vluchtelingen en migranten. Laat zien dat u daar achter staat!

Lopend Vuur migratiebeleid verkiezingen


Terug