> nieuws

Nieuws

 
23 februari 2021

HOU VOL | DAG 6

Tekst: Joke van der Heide

De filosoof Montaigne ging van dit idee uit: 'wat weet ik eigenlijk?' Hij leefde van 1533 tot 1592 in Frankrijk. Het is best wijs dat je ervan uitgaat dat je niet alles weet. Zijn hele leven dacht hij diep na over de mensen en hun gedrag. Hij schreef daar ook veel over en zijn teksten zijn bewaard.

Hieronder vind je uitspraken van mensen door de tijd heen over jeugd en jongeren. Montaigne zei daar iets heel leuks over: 'Mensen die zeuren en vervelend praten over jonge mensen? Die zijn gewoon jaloers op de jeugd!'

Met dat in gedachte moet je het onderstaande maar eens lezen. Wat vind je de leukste uitspraak en welke uitspraak vind je echt heel stom? En waarom?
1.    Drie op de vier Nederlanders vindt de jeugd ‘brutaal, asociaal en ongehoorzaam.’ (Onderzoek uit 2013)
2.    Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortdurend meedelen. (Toon Hermans, 1916-2000)
3.    De grootste tragedie is niet jong sterven, maar de leeftijd van vijfenzeventig bereiken zonder ooit echt geleefd te hebben. (Martin Luther King, 1929-1968)
4.    Het verschil tussen jonge en oude mensen is dat oude mensen weten wat het is om jong te zijn, maar jonge mensen niet weten wat het is om oud te zijn. (C.Buddingh’, 1918-1985)
5.    Pas op de jeugd. Je weet niet hoe ze zich ontwikkelen zal. (Confucius, 551 v. Chr. – 479 v. Chr.)
6.    Jeugd is een wonderbaarlijk iets, wat zonde om haar aan kinderen te verspillen. (G.B. Shaw, 1856-1950)
7.    Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training. Jonge mensen spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap en tiranniseren hun leraren. (Socrates, 469 v. Chr.-339 v. Chr.)

Tijdens de 40-dagentijd wordt er vanuit het jeugdwerk iedere dag een tekstje gedeeld met daarin een opdrachtje, een verhaal, of inkijkje in het leven van iemand. Het thema van dit 40-dagenproject is 'Hou vol'. Bemoedigende woorden die wat ons betreft toepasbaar zijn op het beleven van de 40-dagentijd, alsook op de tijd waarin we nu met de coronamaatregelen moeten leven. We nodigen je uit om deze berichten te delen in de gemeente, jeugdgroepen en met anderen. Klik hier voor meer informatie over dit project.

40-dagentijd hou vol


Terug