> agenda

Agenda

 
3 maart 2021

Menno Moment 3 | Chris Doude van Troostwijk

De weken voor Pasen vormen een periode van bezinning en inkeer. In deze 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd, leven christenen toe naar het paasfeest. De docenten van het Doopsgezind Seminarium reflecteren op deze periode met een korte video in het project Menno Moment. Vanaf Aswoensdag verschijnt er wekelijks een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Doopsgezind Nederland. 

Video nr. 3: Chris Doude van Troostwijk - De trouvaille van het drempelgebied

We hebben in onze over-serieuze moderne tijd waarschijnlijk veel te weinig oog voor de ironische kwinkslagen en diepzinnige ‘Witzen' van de bijbel. In het Lukas-evangelie vragen de leerlingen aan Jezus, die net zelf uit gebed kwam, hun te leren bidden. Dat is een ogenschijnlijk onschuldig verzoek… 

Maar zou de auteur er niet iets anders mee hebben willen uitdrukken? Iets dat de vraag van het bidden ten diepste raakt? Door Jezus te vragen gaven de leerlingen immers blijk van het feit dat ze reeds bij machte waren datgene te doen waarvan ze dachten het nog te moeten vragen. Dat is de grap van de incarnatie-idee. Door Jezus als mens te vragen, wordt Hij als God aanbeden. En dat zonder dat de discipelen het zich bewust waren. 

Misschien is het zo dat bidden niet een daad is waartoe je besluit, maar een gebeuren waarvan je ontdekt er ongeweten én onwetend al in betrokken te zijn. Dat maakt van elk gebed een 'tempelgebed': je bent al binnen, terwijl je meent nog buiten te staan. Bidden is een gebeuren waarop je jezelf gewoonlijk pas achteraf betrapt. Als het voor de bewuste wil en de inhoudelijke rede al ‘te laat’ is. Misschien is het deze ironie die men in orthodoxe kringen gewoonlijk als genade betitelt.

Chris Doude van Troostwijk is gastprofessor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium

menno moment bidden 40-dagentijd


Terug