> agenda

Agenda

 
31 maart 2021

Menno Moment 7 | Fulco van Hulst

De weken voor Pasen vormen een periode van bezinning en inkeer. In deze 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd, leven christenen toe naar het paasfeest. De docenten van het Doopsgezind Seminarium reflecteren op deze periode met een korte video in het project Menno Moment. Vanaf Aswoensdag verschijnt er wekelijks een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Doopsgezind Nederland

Video nr. 7: Fulco van Hulst - Het mysterie van het kruis

De week voor Goede Vrijdag en Pasen, de week tussen ‘Hosanna!’ en ‘Kruisigt hem!’ Wat houdt ons in die week bezig? Is het vooral het toeleven naar Pasen, naar de boodschap van de opstanding, van hoop, van nieuw leven?

Of zijn we juist ook bezig met de verwarring die die week in zijn greep lijkt te hebben - de onafwendbaarheid van de dood, tegenover de belofte dat de dood niet het laatste woord heeft? Het gruwelijke geweld van het kruis als weerspiegeling van het dagelijks geweld in de wereld, tegenover de vrede die Jezus predikt en voorleeft, verheven en vertrapt?

Het is een week om het duister niet uit de weg te gaan. We kunnen niet in één sprong van Palmpasen naar Paaszondag - maar wat kunnen wij nog met 'Goede Vrijdag'? Een blik op het kruis, als spiegel, als bron van verwarring, als teken van hoop. Deemoedig en dankbaar en met een gevoel van verwarring blijf ik achter.   

 Fulco van Hulst is docent Praktische Theologie, Pastoraat en Ethiek aan het Doopsgezind Seminarium

Menno moment


Terug