> agenda

Agenda

26 maart 2021, 20:00 uur

Vrijzinnige Lezing via Zoom

Vanwege persoonlijke omstandigheden kan Christa Anbeek de Vrijzinnige Lezing niet uitspreken. In haar plaats verzorgt prof. dr. Hans Alma de Vrijzinnige Lezing op 26 maart 2021. De lezing wordt live gestreamd vanuit de Geertekerk Utrecht. De lezing begint om 20.00 uur.

De lezing van Hans Alma draagt de titel: 'Iets nieuws beginnen'.

Over de lezing zegt Alma:

'Mijn boek Het verlangen naar zin eindigt met een ode aan de liefde, opgevat als passie voor léven en compassie met onszelf en de ander in onze kwetsbaarheid. Compassie maakt het ons mogelijk te leven – leven te wíllen – in tegenwoordigheid van het kwaad en de dood.

Compassie vraagt moed, maar dat betekent niet dat het om iets groots en heldhaftigs gaat.

Gebruikmakend van woorden uit een gedicht van Wordsworth, omschrijft Karen Armstrong compassie als het stellen van ‘kleine, naamloze, niet herinnerde daden van vriendelijkheid en liefde’. Een klein gebaar kan zicht geven op iets nieuws en zo een wereld van verschil maken. In compassie is verbeelding werkzaam als kracht die ook in onmogelijke situaties een tegendraadse mogelijkheid doet verschijnen. In mijn lezing verbind ik dit verbeelde mogelijke, klein en onbeduidend als het kan zijn, met een visie op religie waarin compassie zowel persoonlijke als politieke betekenis heeft.'

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. 

lezing Christa Anbeek


Terug