> agenda

Agenda

13 februari 2021, 15:30 uur

Tent of Nations: online documentaires

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar waar vredesprojecten worden georganiseerd. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren vijanden te zijn'.

Corona heeft een grote impact op de mensen in Palestina, zo ook op Tent of Nations. Sinds maart 2020 zijn er geen vrijwilligers en groepen meer geweest, wat de familie en het land extra kwetsbaar maakt voor geweld van buitenaf. Daarnaast zijn de juridische procedures zenuwslopend en vragen veel energie vragen.

Op zaterdagmiddag 13 februari van 15.30 – 17.00 uur worden drie documentaires over Tent of Nations vertoond, inclusief introductie en nabespreking in kleine groepen, 
Je kunt kiezen uit één van de onderstaande documentaires (allemaal Nederlandstalig, of met Nederlandse ondertiteling), die elk Tent of Nations in Bethlehem in een bredere context plaatsen.
 
1. The Stones Cry Out  – over Palestijnse christenen, 2014
De familie Nassar van Tent of Nations is niet alleen Palestijns, maar ook christen. Deze documentaire geeft inzicht in de situatie, de pijn en dilemma’s van Palestijnse christenen en kerken in Israël en de bezette gebieden. Bij het ontstaan van de staat Israël zijn veel Palestijnse christenen vluchtelingen geworden. Ze raakten niet alleen hun land en bezittingen kwijt, maar vaak ook hun identiteit en geloofszekerheden. Door de bezetting van de Westbank krijgen Palestijnse christenen met weer nieuwe vragen te maken: hoe ga je om met onderdrukking, vernedering en onrecht? 
 
2. Five Broken Cameras – over geweldloos verzet bij onteigening Palestijns land, 2011
Tent of Nations bevindt zich in gebied C van de Westbank, waar landonteigening door de Israëlische autoriteiten aan de orde van de dag is. Zo ook in het dorpje Bilin, dat geconfronteerd wordt met de muur die Israël bouwt op Palestijnse landbouwgrond. De Palestijnse landarbeider Emad legt vast hoe in 2005 de bulldozers olijfbomen uit de grond kwamen trekken ten behoeve van de muur, hoe de vele vreedzame protestacties en de gestaag vorderende bouw van de scheidingsmuur elkaar afwisselen, hoe de strijd grimmiger wordt en er dodelijke slachtoffers vallen. Een indringend document over de strijd van een dorp tegen geweld en onderdrukking. 
 
3. In de ban van Israël – over de Israëllobby in Nederland, Tegenlicht, 2011  
Steun voor Tent of Nations is van belang op praktisch niveau, maar zeker ook op politiek niveau. Opkomen voor de rechten van Palestijnen en kritiek uiten op Israël wordt in Nederland echter al snel gelabeld als antisemitisch. Zo wordt het denken over Israël gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda. Nederland is een trouwe bondgenoot van Israël en die sentimenten zitten diep. Israël blijft deze situatie zorgvuldig koesteren en regisseren, zodat op elk gewenst moment de steun van Nederland kan worden ingezet. In Nelderland bestaan verschillende lobbygroepen en politieke partijen die zich inzetten voor Israël. 

Aanmelding uiterlijk woensdag 10 februari 2021
Meld je uiterlijk woensdag 10 februari 2021 aan via tentofnationsnl@gmail.com Vermeld in je mail of je je alleen aanmeldt voor de online ontmoeting met Daoud Nassar of ook voor één van de documentaires. Vermeld de titel van de documentaire die je wilt zien. Je ontvangt een bevestigingsmail met een link en verdere informatie op vrijdag 12 februari  2021.

tent of nations


Terug