> agenda

Agenda

 
13 februari 2021, 14:00 uur

Tent of Nations: ontmoet Daoud Nassar online

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar waar vredesprojecten worden georganiseerd. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren vijanden te zijn'.

Corona heeft grote impact op de mensen in Palestina, zo ook op Tent of Nations. Sinds maart 2020 zijn er geen vrijwilligers en groepen meer geweest, wat de familie en het land extra kwetsbaar maakt voor geweld van buitenaf. Daarnaast zijn de juridische procedures zenuwslopend en blijven veel energie vragen.

Tijd dus voor een update en een ontmoeting met Daoud Nassar, grondlegger en leider van Tent of Nations Bethlehem, via Zoom. Op zaterdagmiddag 13 februari worden twee online ontmoetingen georganiseerd. Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur deze dan samen met je aanmelding mee!

Meld je uiterlijk woensdag 10 februari 2021 aan via tentofnationsnl@gmail.com
Vermeld in je mail of je je alleen aanmeldt voor de ontmoeting met Daoud Nassar of ook voor één van de documentaires. 

Meer informatie: klik hier

tent of nations


Terug