> agenda

Agenda

 
15 april 2021, 13:30 uur

Tolerantie en turbulentie een korte serie webinars

Drie webinars over Nederlanders en hun (vemeende) tolerantie: 15, 22 en 29 april 2021, 13.30-15.00 uur. Organisatie: Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium.

Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie: het blijft een actuele discussie. Vaak wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden aan groepen die elders uitgestoten werden. Maar nu staat tolerantie onder druk. Wie verstaat de kunst om vreedzaam met verschillen samen te leven in tijden van nepnieuws, polarisatie en verwarring? Feiten en waarheid zijn niet meer eenduidig, zo lijkt het. Wie ontwart de knoop?

Over deze en andere vragen zal het gaan in een serie van drie online webinars die wordt georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium.

Op drie donderdagmiddagen 15, 22 en 29 april 2021 van 13.30-15.00 uur wordt het onderwerp tolerantie vanuit verschillende invalshoeken belicht: historisch, filosofisch en bijbels-theologisch. Onder leiding van o.a. Mirjam van Veen, Wibren van der Burg, Peter Nissen, Chris Doude van Troostwijk, Erik Borgman en Christiane Karrer zal steeds een verbinding worden gemaakt met de actualiteit. Zo zal het onder meer gaan over Black Lives Matter, de LHBTIQ+ gemeenschap, en vrijheid in tijden van internet en Facebook. In interactieve breakout rooms is gelegenheid voor verdere verwerking en verdieping van de thema’s. 

De webinars vinden plaats via Zoom. Wie zich opgeeft, ontvangt de link en nadere informatie over opzet en inhoud.
✍Opgave s.v.p. voor 25 maart bij v.l.m.kok@vu.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Graag bij aanmelding al aangeven voor welke workshop u kiest en wat uw tweede keus zou zijn (dit betreft de webinars van 15 en 22 april, zie hieronder).

PROGRAMMA WEBINARS

15 april 2021: Tolerantie in historisch perspectief
Prof. dr. Mirjam van Veen (hoogleraar Kerkgeschiedenis VU/Doopsgezind Seminarium): 'De vermeende verdraagzaamheid van het vrijzinnig protestantisme'
Workshops: 
1) een minicollege van drs. Lense Lijzen: 'Tussen bijbel en Verlichting: Jean le Clerc'
2) een korte presentatie en gesprek met dr. Fulco van Hulst over 'De lieve vrede'
3) een korte presentatie en gesprek met drs. Elza Kuyk over 'Tolerantie en de kerk'
4) Duitstalige sessie met dr. Christiane Karrer en Anna Gass 'Toleranz aus Deutscher Perspektive' (NB: zonder vertaling)
Afsluitende column door prof. dr. Peter Nissen, waarnemend rector van het Remonstrants Seminarium.

22 april 2021: Tolerante censuur?
Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk (hoogleraar Vrijzinnige theologie VU/Doopsgezind Seminrium): 'Mediacensuur. Hoe actueel is Spinoza’s concept van theologisch-politieke tolerantie?'
Workshops:
1) Dialoog-workshop 'Woorden die misleiden, misleidende woorden', door dr. Bas van den Berg, muzisch theoloog en pedagoog
2) Workshop 'Eist bijbeluitleg censuur?', dr. Christiane Karrer
3) Discussieworkshop 'Inventief bijbellezen met Spinoza', door Chris Doude van Troostwijk
De bijeenkomst wordt afgesloten met een round table o.l.v. dr. Bert Dicou, met Chris Doude van Troostwijk, Christiane Karrer en Bas van den Berg, gevolgd door een column die wordt uitgesproken door Age Kramer, oud-katholiek pastoor.

29 april 2021: Tolerantie en de actualiteit
Prof. dr. Wibren van der Burg (hoogleraar rechtsfilosofie Erasmusuniversiteit): 'Tolerantie als deugd en houding'. Over tolerantie in de actualiteit van de huidige samenleving. Een persoonlijke insteek, eindigend met enige stellingen.
- Respons door prof. dr. Erik Borgman (hoogleraar theologie van de religie, Universiteit Tilburg): 'Meer-dan-tolerantie, de pauselijke encycliek Fratelli tutti (2020)'
- Plenaire discussie over de bijdragen van Wibren van der Burg en Erik Borgman o.l.v. Chris Doude van Troostwijk
- Dr. Antje vd Hoek, remonstrants predikant en medescribent, over de begin maart 2021 te verschijnen remonstrantse Bezinningsbrief ‘Het vergeten wij’ (over polarisatie en tolerantie in de Nederlandse samenleving), gevolgd door bespreking van vragen uit de bezinningsbrief in breakout rooms
- Column van Jan Willem Stenvers, student Doopsgezind Seminarium en verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Utrecht.

De titel van deze serie webinars is speels ontleend aan het boek Tolerantie in turbulente tijden (2019), over Wtenbogaert en hedendaagse denkers over verdraagzaamheid. Dit boek is nog leverbaar via de webshop van de Remonstranten (https://www.remonstranten.nl/webshop/)

online webinar tolerantie


Terug