> agenda

Agenda

 
6 februari 2021, 10:00 uur

Uitnodiging online ontmoeting quakers en doopsgezinden

Beste vrienden,
 
Uitnodiging 
Hierbij nodigen we jullie uit voor een online ontmoetingsdag van doopsgezinden en quakers op zaterdag 6 februari a.s. Na de eerste ontmoetingsdag op 16 november 2019 willen we elkaar op deze dag verder leren kennen en inspireren. De ontmoeting zal plaatsvinden via een computerscherm, want door corona is een fysieke bijeenkomst (nog) niet mogelijk. 

Inleiding 
Deze tijd is voor velen van ons een spannende tijd, een tijd waarin we allereerst en vooral worden geconfronteerd met de corona‐pandemie, maar ook politieke verhoudingen, klimaatverandering, wanorde in internationale verhoudingen en vage dreigingen van militair en digitaal geweld houden ons bezig. Verder zal iedereen ook een eigen gebied van zorgen hebben. Al deze zaken kunnen leiden tot persoonlijke onrust, maar tot op zekere hoogte ook tot een vorm van gemeenschappelijke onrust. 

Voor veel mensen lijkt het alsof ze in een zgn. 'kairos'tijd zijn beland, een tijd waarin belangrijke en verstrekkende keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij is het kunnen onderscheiden of lezen van de tekenen van de tijd heel belangrijk. Bijvoorbeeld helder krijgen van de wijze waarop een ‘nieuw normaal’ wordt ingevuld. Dan gaat het niet alleen om persoonlijke keuzes, maar ook om een collectieve opgave en opdracht.  

Naast het onder ogen zien van de pijn willen we ons in deze bijeenkomst vooral richten op onze kracht als individu en onze kracht als lid van een gemeenschap. Dat gaan we tijdens deze dag in een aantal stappen doen. Dit zal afwisselend plenair en in kleine groepen plaatsvinden (ook dat kan online!). Zet daarbij je eigen pot koffie of thee op je bureau of tafel! 

Klik hier om meer te lezen over het programma.

Opgave
Geef je voor 1 februari op bij Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl 

In de week voorafgaand aan de dag krijg je een Zoom‐link toegestuurd.

Praktische informatie:
Plaats:                     thuis bij een computerscherm 
Datum:                    zaterdag 6 februari
Tijd:                         10.00 – 13.30 uur
Zoom oefensessie:  9.30 – 9.50 uur

uitnodiging Quakers


Terug