> nieuws

Nieuws

 
18 december 2020

Kerstbrief ADS

Beste zusters en broeders, 

We hadden erop gehoopt. Nadat tijdens Pasen en Pinksteren, hoogtepunten in het kerkelijk jaar, de kerken gesloten waren om besmettingen met het coronavirus te voorkomen, was nu de hoop gericht op Kerst. Met kleine aantallen, dertig personen maximaal, samenkomen om als gemeente de geboorte van het kind te vieren.

Afgelopen maandagavond, na de toespraak van minister-president Rutte waarin een lockdown werd afgekondigd vanwege opnieuw een groot aantal besmettingen in ons land, is die hoop teniet gedaan. Hoewel deze lockdown formeel voor gemeenten geen gevolgen heeft, adviseert de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in navolging van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten en hun leden het volgende:

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid diensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Of maak gebruik van het aanbod digitale vieringen van andere gemeenten mee te maken. Ook ten aanzien van kinderkerstvieringen adviseert de ADS om die alleen digitaal doorgang te laten vinden.

Een teleurstellende boodschap. Niet alleen voor diegenen die tijd en energie hebben besteed aan de voorbereiding van de vieringen rond Kerst en die hun plannen nu moeten bijstellen, maar ook voor hen die met Kerst weer een dienst in de kerk hoopten mee te maken - soms na lange tijd. Geen ‘Komt allen tezamen’ dus deze Kerst. Je zou er moedeloos van worden.

Als we passief afwachten tot iedereen gevaccineerd is, in de zin van ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’, dan is dat inderdaad iets om moedeloos van te worden.
Maar hoe is het als je vanuit een ander gezichtspunt naar de toekomst kijkt? 

Iemand zei na een verdrietige en ingrijpende gebeurtenis, waarna alles donker leek: ‘Ik heb het niet in de hand gehad dat dit mij is overkomen. Maar wat ik wel in de hand heb is hoe ik ermee omga, hoe ik erop reageer.’

Dat is niet afwachten en het licht aan het einde van de tunnel alleen van anderen verwachten. Dat is zelf veerkracht vertonen, weerbaar en wendbaar zijn en zelf het licht creëren.

Dat vieren we ook met Kerst, als we het verhaal horen of lezen over de geboorte van het kind dat het licht der wereld was. Licht kan de duisternis verdrijven. 
Laten we blijven geloven in het licht en zelf de lampjes aandoen, soms tegen beter weten in.

Ik wens u de veerkracht toe om zelf het licht te ontsteken en het te laten schijnen onder de mensen.

Hartelijke groet,

Machteld Stam-Timmer, directeur

kerstbrief ADS


Terug