>

Nieuws

 
14 december 2020

Wie is uw bijbelheld?

Tekst: Miekje Hoffscholte-Spoelder 
Foto: Pietro Lorenzetti – Intocht in Jeruzalem (ca. 1320, Asissi – Basiliek van Fransiscus) 

'De bijbelkennis onder doopsgezinden is gering'
  
Een paar weken geleden deed ik mee aan het driedelige online symposium, georganiseerd door het Arminius Instituut en het Doopsgezind Seminarium. De collegereeks van juni (Augustinus voor vrijzinnigen) bleek mij, ondanks de moeilijkheidsgraad, toch niet afgeschrikt te hebben nog eens vanuit mijn comfortabele kamer thuis te proberen de geest te verruimen. Als bestuursvoorzitter gaat het er niet alleen om het overleg in goede banen te leiden, maar moet ook inhoudelijk de kachel brandende worden gehouden! Uiteindelijk gaat het daar om bij ons. 
 
Goed, ditmaal luidde de titel van het symposium: Bijbel – Context – Autobiografie. Als u voor de uitbraak van corona, of nu, aan zoiets hebt meegedaan: bravo. Zegt het u niets, dan heeft u iets gemist. Eminente inleiders kwamen aan het woord, projecten en mogelijke aanpak van het onderwerp werden verteld, in kleine groepen werden vragen gesteld en ervaringen gedeeld (technisch was het ook goed). Een geestige, gesproken column vormde elke keer de toegift.  

Voor de laatste bijeenkomst was er huiswerk: ‘Wie is je bijbelheld en waarom?’ Twee weken dacht ik erover na en besprak het met mijn familie. Wie en waarom? Ook op bijbelse stervelingen was soms best wel iets aan te merken, en wilde ik mij daaraan spiegelen? Of zou ik (te) hoog grijpen en een held kiezen aan wie ik qua levenservaring niet zou kunnen tippen? Per slot moest ik er bij de laatste bijeenkomst wel mee voor de dag komen op het computerscherm.  
  
Op de middag zelf bleken de helden heel divers. Van de ezel die Jezus droeg bij de intocht in Jeruzalem tot Mozes die de zee bedwong, van de krachtige vrouw Jaël die de legeraanvoerder Sisera doodde tot Maria en/of Martha. Gevraagd werd naar de verbinding tussen de bijbelfiguur en het eigen verhaal. Ik werd er helemaal enthousiast van. 

Vlak na die laatste online-sessie was de Zoomvergadering van de dit jaar opgerichte Ledenraad. Gabe Hoekema hield in zijn bezinning Ledenraad en bestuur voor dat het tijd is de bijbel weer eens ter hand te nemen en de verhalen te lezen. Hij zei: ‘Doopsgezinden stonden erom bekend dat zij leefden uit de bijbel. Nu is de bijbelkennis onder doopsgezinden gering. (…..) We redden het niet door alleen maar de woorden vrede en gerechtigheid uit te spreken en niet meer het fundament te kennen waarop deze woorden staan.’  
 
Dan zijn er ook nog de wekelijkse podcasts van Wieteke van der Molen onder de noemer: ‘Gelukkig de mens’. Elke week staat daarin een bijbeltekst centraal. Op de site staat: ‘Zo’n oud boek met zoveel wijsheid. Hij bevat meer dan tweeduizend jaar aan die wijsheid. En dat is voor vandaag de dag nog steeds belangrijk.’  
 
En dat past er allemaal bij. Dus ik daag u uit: Wie, o wie is uw bijbelheld? In deze maand, waarin je overspoeld wordt met adviezen over eten, cadeaus, glitterkleding en overdadige versiering van huis en tuin, adviseer ik u een moment (of twee weken) te nemen en erover na te denken. Ik ben benieuwd! 
 
Gezegende kerstdagen – ondanks alles – en alle goeds voor het nieuwe jaar!
 


Miekje Hoffscholte-Spoelder is voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 


Terug