> nieuws

Nieuws

 
4 december 2020

Webinar: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Ook vandaag.

Doopsgezinden en rooms-katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven. Over dit dialoograpport en de betekenis ervan voor de vredesinzet van de kerken wodt op woensdagmiddag 20 januari 2021 een webinar gehouden dat voor iedereen openstaat.

Tijd: 14:00-17:00 uur

Programma

14.05 Prof. dr. Peter Nissen, Presentatie van het dialoograpport 'Samengeroepen om vredestichters te zijn'
14.35 Prof. dr. Fred van Iersel, De vredesinzet van de Kerken tegen de achtergrond van het dialoograpport en de encycliek 'Fratelli tutti'
15.15 informatieve vragenronde
15.30 Pauze
15.40 Drie reacties op de inleidingen:
Prof. dr. Peter-Ben Smit
Dr. Fulco van Hulst
Drs. Ineke Bakker
16.10 Gelegenheid voor vragen en gesprek
16.45 Afsluiting

Organisatie

Dit webinar wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken in samenwerking met de leerstoel oecumenica van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de leerstoel geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Sprekers

Drs. Ineke Bakker is voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad.
Dr. Fulco van Hulst is docent praktische theologie en ethiek in het pastoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Doopsgezind Seminarium.
Prof. dr. Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar Vredesvraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.
Prof. dr. Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Prof. dr. Peter-Ben Smit is Prof. bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur vanwege het OudKatholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Tevens Universitair Docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opgave en rapport

U kunt zich voor dit webinar aanmelden via secretariaat@oecumene.nl Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het webinar dat gehouden zal worden in Zoom. Het dialoograpport 'Samengeroepen om vredestichters te zijn' kunt u bestellen via hetzelfde e-mail adres, of via info@ads.nl. Het kost € 10,-- plus verzendkosten. 

Dialoog RKK MWC vrede verzoening


Terug