> nieuws

Nieuws

 
4 december 2020

Raad van Kerken roept op tot duurzamer samenleving

De Raad van Kerken Nederland heeft twee documenten mede-ondertekend, die oproepen tot een duurzamere en rechtvaardiger economie en samenleving. Allereerst een brief aan de Commissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) van de Tweede Kamer en ten tweede het Manifest ‘Het Groene Normaal’

De roep om een andere economie is niet nieuw. Er wordt al vijftig jaar gewaarschuwd dat een mondiale groei-economie, gefundeerd op fossiele brandstoffen en toenemende productie en consumptie, niet onbeperkt houdbaar is. Die onhoudbaarheid wordt steeds duidelijker zichtbaar in klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, uitputting van levensbronnen, vervuiling en een groeiende vluchtelingenstroom.

We zien ook de ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk toenemen. Mondiaal gezien zijn het de armen die het meest te lijden hebben van al deze gevolgen, terwijl ze er niets tot weinig aan hebben bijgedragen. Het is dus de hoogste tijd voor verandering.

Ook paus Franciscus geeft aan dat het tijd wordt voor een ommekeer, een andere manier van denken. Niet meer een economie die gericht is op winstmaximalisatie maar op het algemeen welzijn. Hij stelt een integrale ecologie voor waarin wetenschap, technologie, economie, politiek, cultuur en natuur goed op elkaar afgestemd zijn. 

Het jaarthema 20-21 van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 'Thuis op Aarde' sluit goed aan bij deze thematiek. Vanuit de doopsgezinde broederschap is Marijke van Duin lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken, die de aanzet heeft gegeven tot de mede-ondertekening.

Verder lezen? Klik hier.

Raad van Kerken duurzaamheid


Terug