> nieuws

Nieuws

 
4 december 2020

Verslag: Samengeroepen om vredestichters te zijn

De dialoog tussen katholieken en doopsgezinden is op gang gekomen in de jaren negentig. De gesprekken, die uitmondden in het rapport Samengeroepen om Vredestichters te zijn werden tussen 1998 en 2003 gevoerd door vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference waartoe ook de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) behoort.

In het eerste gedeelte wordt een poging gedaan om tot een gezamenlijke her-lezing van de geschiedenis te komen. Het is de eerste stap naar verzoening tussen beide tradities. Er kan veel van elkaar geleerd worden en er wordt gekeken naar de kracht van beide geloofgemeenschappen. Het tweede deel gaat over theologische, ecclesiologische en sociaal-ethische vragen. In het laatste deel gaat het over verzoening en heling van herinneringen. 

Hopelijk vindt de tekst zijn weg en vinden lezers er inspiratie en bemoediging in om samen met anderen op plaatsen waar het erom spant brengers van vrede te zijn. 

Het dialoograpport Samengeroepen om vredestichters te zijn kunt u bestellen via info@ads.nl of secretariaat@oecumene.nl Het kost € 10,- plus verzendkosten.

RKK MWC verzoeningsdialoog


Terug