> nieuws

Nieuws

 
19 november 2020

Creation Care Task Force van MWC

De Creation Care Task Force van MWC (Mennonite World Conference) vraagt uw feedback door middel van een enquête. Het doel is bij te dragen aan de wereldwijde beweging tegen klimaatverandering. 

Wat betekent 'Jezus volgen'? Wat betekent het om Hem te volgen die ons hoop geeft? Deze vragen zijn heel relevant in de huidige tijd waarin mensen over de hele wereld zich zorgen maken over het lot van Moeder Aarde. Zelfs nu we worstelen met de effecten van het coronavirus, zien we de verwoestende, snelle, alarmerende veranderingen in onze omgeving.

Voor sommigen betekent 'hoop' dat je kunt rekenen op Christus, die ons komt redden van deze catastrofe. Voor anderen betekent het actieve betrokkenheid, niet alleen door onze eigen gewoonten te veranderen, maar ook door de samenleving en politieke leiders aan te sporen hun gewoonten te veranderen. Wijzelf zijn 'onze hoop'.

Creation Care Task Force
De Creation Care Task Force maakt deel uit van Mennonite World Conference dat haar leden oproept na te denken over klimaatverandering. Daartoe heeft de Task Force een enquête opgesteld. Uw feedback is belangrijk voor het maken van een plan, en voor het treffen van voorzieningen voor gemeenten en kerken die mee willen doen in de beweging tegen klimaatverandering. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. U kunt dat alleen doen, of samen met andere leden van de gemeente.

MWC bedankt u alvast voor het meedoen.  

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. 

Voor meer informatie over de Creation Care Task Force klik hier. 

MWC Creation Care klimaatverandering


Terug