> nieuws

Nieuws

 
18 november 2020

Doopsgezind WereldWerk vraagt aandacht voor ramp

fotografie: NASA 

Terwijl wij in de ban waren van de verkiezingsstrijd in Amerika trof een ramp Midden-Amerika. Op 3 november arriveerde tropische storm Eta in Nicaragua. Ze trok tergend langzaam via Honduras en Guatemala richting Mexico. Niet alleen wind, maar vooral veel regen zorgde voor ongekende schade. In 48 uur tijd viel soms meer dan een meter regen. 

In San Pedro Sula, de grootste stad van Honduras, steeg het rivierwater zodanig dat tienduizenden mensen dagen vastzaten op de daken van huizen. Van de sloppenwijken, gebouwd op rivieroevers en in uiterwaarden, is niets over. Zeker doopsgezind Friesland zal zich herinneren dat wij daar ooit bijdroegen aan het project 'Bordos'. 
Naar schatting is 90 procent van de getroffen boeren nu niet alleen zijn of haar oogst kwijt, maar ook huis, vee en fruitbomen, etc. 

Zo'n 3 miljoen Hondurezen zijn getroffen, zo'n 100.000 mensen zijn door Eta afgesneden van de buitenwereld. Mometeel raast ook tropische storm Iota (met een verwachte neerslag van 400 mm) over nagenoeg dezelfde gebieden. 

Nu al, nog voordat Iota arriveerde, vreest men dat de schade groter is dan na Mitch, de dodelijkste orkaan van Centraal-Amerika in 1998. Die ramp was indertijd de aanleiding tot de nu 20 jaar oude band tussen doopsgezind Midden-Amerika en Nederland.

De meeste Hondurese contacten van Doopsgezind WereldWerk zijn momenteel niet te bereiken. Wel kregen we een verzoek voor gebed.

We brengen nu deze ramp in Nederland onder de aandacht, indachtig alle mensen die zich met grote moed inzetten voor een passend antwoord. Momenteel is noodhulp nodig, en als het water zakt zal wederopbouw in gang gezet moeten worden.

Iedereen wordt uitgenodigd een bijdrage te storten op rekeningnummer  NL27 TRIO 078 688 0333 van Doopsgezind WereldWerk, onder vermelding van Orkaan Midden-Amerika.

Nicaragua


Terug