> agenda

Agenda

 
20 januari 2021, 14:00 uur

Webinar: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Ook vandaag.

Doopsgezinden en rooms-katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven. Over dit dialoograpport en de betekenis ervan voor de vredesinzet van de kerken wodt op woensdagmiddag 20 januari 2021 een webinar gehouden, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

Tijd: 14:00-17:00 uur

U kunt zich voor dit webinar aanmelden via secretariaat@oecumene.nl Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het webinar dat gehouden zal worden in Zoom.

Om de hele uitnodiging te lezen KLIK HIER

webinar vrede


Terug