> nieuws

Nieuws

 
18 november 2020

Corona-advies gemeenten

Algemene Doopsgezinde Sociëteit, 5 november 2020

Betreft: corona advies gemeenten

Beste zusters en broeders,

Afgelopen dinsdag 3 november kondigden minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens een persconferentie extra maatregelen af voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown. Daarbij werden geen extra maatregelen voor de kerken genoemd. Dat houdt in dat kerkbezoek nog steeds mogelijk is voor maximaal 30 personen (exclusief medewerkers).

Wel riep premier Rutte ons op zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor een aantal gemeenten is die oproep aanleiding te overwegen om tijdelijk te stoppen met fysieke kerkdiensten. Dat is geen gemakkelijke afweging. In de zomer voelde het voor velen als een verademing om weer fysiek de diensten te mogen bezoeken. Ook al was het met de nodige restricties - zoals het vooraf aanmelden, geen samenzang tijdens de dienst en na afloop geen koffiedrinken - het was toch fijn om weer samen het doopsgezinde geloof te kunnen beleven. Om terug te moeten naar dezelfde situatie als in het voorjaar, toen de kerken gesloten waren, valt zwaar.

Maar daarnaast speelt het maatschappelijk belang een rol. De noodkreet van verzorgend en medisch personeel, dat zowel ziekenhuizen als zijzelf overbelast dreigen te raken, maakt dat gemeenten zich genoodzaakt voelen tijdelijk de kerkdeuren te sluiten. 

Gelukkig zijn er weer digitale doopsgezinde vieringen beschikbaar via internet. Ook de ADS heeft de internetdiensten hervat. En hoewel we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, toch geeft het een gevoel van verbondenheid te weten dat elders in het land doopsgezinden dezelfde viering meebeleven.

Behalve samen gemeente-zijn op zondag worden er ook andere bijeenkomsten gehouden, in de kerk of bij leden thuis. Voor deze bijeenkomsten, zoals kringen en kerkenraadsvergaderingen, geeft de ADS het advies deze uit te stellen, of indien mogelijk digitaal te verzorgen. De laatste maanden hebben gelukkig velen - weliswaar noodgedwongen - zich deze vorm van met elkaar in verbinding staan, eigen kunnen maken.

In dezelfde persconferentie deed de premier ook de oproep om de komende tijd extra op elkaar te letten: ‘Het leven wordt de komende twee weken nog wat ingewikkelder. Vooral voor mensen die worstelen met eenzaamheid, depressieve gevoelens of een kwetsbare gezondheid. Een beetje aandacht en interesse kan veel betekenen.’

Deze aansporing hebben doopsgezinden wellicht niet nodig. Want hoewel onze fysieke ontmoetingen momenteel nauwelijks plaatsvinden, toch gaat het omzien naar elkaar onverminderd door. Onze aandacht voor elkaar uiten we door het sturen van kaarten, het bezoeken van elkaar waarbij afstand gehouden wordt, of bellen als dat veiliger voelt. Laten we daarmee doorgaan, om zo gedragen door Gods Geest met elkaar verbonden te blijven.

Met hartelijke groet,

Machteld Stam-Timmer, directeur ADS

corona


Terug