> nieuws

Nieuws

 
26 oktober 2020

Sessies voor de Ziel: Groene Theologie

Op donderdag 29 oktober verzorgt Trees van Montfoort de eerste editie van de serie Sessies voor de Ziel. Van Montfoort heeft zich toegelegd op 'groene' theologie en laat in deze digitale workshop mensen nadenken over hoe je vanuit een ecologische lezing van de bijbel een ander beeld krijgt van de relatie van God en de aarde, en van de plaats van mensen daarbinnen.

'Dat het goed mis is met het klimaat is tot de meeste mensen nu wel doorgedrongen', stelt Van Montfoort. 'Wil theologie relevant zijn, dan moet ze daar iets over te zeggen hebben. Vanuit de christelijke traditie is daar veel meer over te zeggen dan alleen ‘rentmeesterschap’ en ‘zorg voor de schepping’.’ (Hieronder meer informatie over de thematiek van deze workshop).

Na de inleiding door Trees van Montfoort gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat zij gehoord hebben. Onder leiding van Saapke van der Meer (voorganger in de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk) is er ruimte om van gedachten te wisselen en eigen inzichten en ervaringen te delen. 

Deze workshop was eerder bij te wonen op het Gemeenteberaad 2020. Als u toen niet de mogelijkheid had deel te nemen dan is dit uw kans. Deze Sessie voor de Ziel start om 19:30 uur en vindt plaats via het programma Zoom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, zodat we u tijdig een link kunnen sturen naar deze digitale bijeenkomst.

Aanmelden: Inmiddels is aanmelden niet meer mogelijk. De inschrijftermijn is gesloten. We zien u graag bij een volgende Sessie voor de Ziel

NB Deelnemers hoeven geen voorkennis te hebben over het onderwerp of het boek Groene Theologie te hebben gelezen.

Over Groene Theologie
Trees van Montfoort is de schrijfster van Groene Theologie, dat in 2019 is verkozen tot het beste theologische boek van dat jaar. Van Montfoort betoogt dat de ecologische crisis ook een levensbeschouwelijke crisis is en zet beknopt uiteen wat de rol van kerken hierin is (geweest), zowel in positieve als in negatieve zin.

Van Montfoort: 'De noties rentmeesterschap en medeschepper-zijn, die je vaak hoort in de kerken, bevestigen het beeld van mensen als heerser over de aarde, al dan niet namens God. Deze termen passen te goed in een wereldbeeld dat juist een óórzaak is van de ecologische crisis; een wereldbeeld dat gevormd is door een ideologie van overheersing en exploitatie, waarin economische groei en technische beheersing de norm zijn.

'Het christendom heeft enerzijds meegewerkt aan een mentaliteit die geleid heeft tot de hedendaagse overbelasting van de aarde. Aan de andere kant is er veel in de bijbel en in christelijke tradities dat een tegenwicht kan bieden tegen deze mentaliteit. Ik betoog dat het christendom te kritiekloos is meegegaan met het denken van de moderniteit waarin alles wat niet-menselijk is, gereduceerd is tot hulpbron voor mensen.

‘Met mijn inleiding op deze workshop wil ik mensen laten nadenken hoe je vanuit een ecologische lezing van de bijbel een ander beeld krijgt van de relatie van God en de aarde, en van de plaats van mensen daarbinnen. De vrijzinnige ‘dogma’s’ van het centraal stellen van mensen en de mens als medeschepper zouden eens heel kritisch bekeken moeten worden. Wordt de niet-menselijke natuur nog wel serieus genomen? En wordt Gods werkzaamheid in de hele wereld – ook los van menselijke handelen – nog wel gezien?'

Drs. ds. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en communicatieadviseur. Ze was onder meer radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN, (hoofd)redacteur van diverse tijdschriften, gemeentepredikant, hoofd van de afdeling voorlichting van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en bestuurslid van de Vrouwensynode. Ook heeft ze een aantal boeken geschreven en geredigeerd. Zie ook: www.VanMontfoortCommunicatie.nl.

Sessies voor de Ziel Groene Theologie


Terug