> agenda

Agenda

 
8 november 2020, 11:00 uur

Gaan natuurwetenschap en religie wel samen?

De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp

Overwegingen van een natuurwetenschapper
Op zondag 8 november 2020 is iedereen welkom in Velp voor een presentatie door br. Ybo Feikema van de DG Arnhem over wetenschap en religie, en het spanningsveld daartussen dat door sommige mensen wordt ervaren.

Geloof en wetenschap zijn beiden categorieën van de werkelijkheid. 
De categorie Wetenschap gaat over wat wij 'weten', vandaar de term wetenschap.
De categorie Geloven gaat over godsdienst; over wat wij aannemen zonder bewijs.

De Elleboog is gevestigd in hetzelfde gebouw als Nieuw Schoonoord, na de hoofdingang rechts en later nog eens rechts; onze ruimte is dan links in de gang. Er wordt een pot neergezet voor uw vrijwillige bijdrage in de kosten.

Graag opgeven bij leren@doopsgezindenarnhem.nl of 0316 343 358 in verband met de procedures rond corona. 

wetenschap religie


Terug