> agenda

Agenda

 
20 oktober 2020, 20:15 uur

75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?

Doopsgezinde kerk Blokzijl, Breestraat 2, Blokzijl

In t Lam in Blokzijl worden sinds een paar jaar ronde tafel gesprekken gevoerd. 
Voor iedereen toegankelijk en over actuele onderwerpen die ons bezighouden. Bedoeld als uitwisseling en overdenking. 

In het 8e Ronde Tafel Gesprek gaat de groep met elkaar in gesprek over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving. 

Brigadegeneraal De Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven. 
Brigadegeneraal De Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.  

De gespreksleider is Pieter Muller. 

De avond zal gehouden worden op dinsdag 20 oktober en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. Entree is € 5,00, voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen.

Opgave kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl. 
 

vrede


Terug