> nieuws

Nieuws

 
25 september 2020

Sessies voor de Ziel

Tweemaandelijkse digitale verdieping
Met Sessies voor de Ziel biedt de ADS in navolging van het in juni gehouden gemeenteberaad, (digitale) bijeenkomsten aan ter informatie, inspiratie en interactie waarin het jaarthema Thuis op Aarde verder wordt uitgediept. Met verhalen over geloof, maatschappij en spiritualiteit; verhalen die uitnodigen om verder met elkaar in gesprek te gaan en die net iets verder gaan dan de dagelijkse gang van zaken.

Na een introductie is er ruimte om, onder leiding van een gespreksleider, verder over het onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen en van verschillende kanten te belichten. Elke twee maanden is er een andere spreker, en elke twee maanden een ander onderwerp.

Sessies voor de ziel 1: Trees van Montfoort – Groene Theologie
Op donderdag 29 oktober is Trees van Montfoort de eerste in de serie Sessies voor de Ziel. In deze eerste laat Van Montfoort mensen nadenken over hoe je vanuit een ecologische lezing van de bijbel een ander beeld krijgt van de relatie van God en de aarde, en van de plaats van mensen daarbinnen.

'Dat het goed mis is met het klimaat is tot de meeste mensen nu wel doorgedrongen', stelt Van Montfoort. 'Wil theologie relevant zijn, dan moet ze daar iets over te zeggen hebben. Vanuit de christelijke traditie is daar veel meer over te zeggen dan alleen ‘rentmeesterschap’ en ‘zorg voor de schepping’.'

Deze workshop was eerder bij te wonen op het gemeenteberaad in juni. Als u toen niet de mogelijkheid had deel te nemen dan is dit uw kans. Deze Sessie voor de Ziel start om 19:30 uur. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor informatie over aanmelding.
Ook volgt er via die wegen meer informatie over de overige sprekers en de volgende data voor Sessies voor de Ziel.

Sessies voor de Ziel Trees van Montfoort


Terug