> nieuws

Nieuws

 
19 september 2020

Houd moed

Amsterdam, 19 september 2020


Beste zusters en broeders,
In maart hoopten (en dachten) velen dat het met de corona met een paar maanden wel klaar zou zijn. Een tijdje geen diensten, thuiswerken en geen of weinig OV en we zouden het er samen wel onder krijgen. Intussen weten we beter. Het virus is nog ruim aanwezig, de besmettingen nemen weer snel toe, we zijn er nog lang niet. Het is te hopen dat het allemaal beheersbaar blijft en dat een gevreesde tweede golf vertraagd of voorkomen kan worden. 

Er zijn wel wat lichtpuntjes. De artsen en onderzoekers weten meer over het virus, behandelingen zijn effectiever en wie weet komt er spoedig een vaccin. De bestrijding van nieuwe uitbraken vindt meer regionaal plaats, het hele land hoeft waarschijnlijk niet weer op slot.  

En in de gemeenten kunnen weer bijeenkomsten plaatsvinden. Wel met de nodige restricties als een beperkt aantal mensen bij elkaar, niet komen bij lichte klachten, niet zingen, 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en geen (of buiten) koffie. Maar toch, het is goed dat we weer elkaar mogen zien en spreken. En dat we weer samen kunnen vieren. 
 
In onze geloofsgemeenschap (als in vele andere natuurlijk ook) is de gemeente, de gemeenschap van gelovigen, waar geborgenheid en aandacht voor elkaar is, van wezenlijk belang. Het samenkomen in de viering, de ontmoeting in de kringen en gespreksgroepen en de betrokkenheid op elkaar, dat hebben mensen vooral gemist. De internetdiensten waren voor velen fijn om naar te kijken maar dat is geen samenkomst. Sommige gemeenten hebben via Zoom met elkaar virtueel koffie gedronken, dat was leuk, maar het vervangt niet het geroezemoes in de koffieruimte na de dienst. 

Voor sommigen gaat het ook wel snel. Er is angst voor besmetting, zeker bij kwetsbare groepen, en met de hoge gemiddelde leeftijd in de gemeenten hebben we daar veel van. Die angst en bezorgdheid moeten we serieus nemen. Nu is het meer dan ooit van belang dat degenen die (nog) liever thuis blijven niet van de aandacht en zorg van de gemeente verstoken blijven. Juist zij hebben ook de steun en geborgenheid nodig. De werkers in de gemeente hebben zich ervoor ingezet, en nog, om de gemeente bij elkaar te houden en om te zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen. Daarnaast wordt veel gevraagd van de creativiteit om de vieringen op een goede manier weer vorm te geven.

We moeten heel voorzichtig blijven. De maatregelen van het RIVM zijn er niet voor niets. En zelfs als achteraf zou blijken dat er mogelijk te veel voorzorgsmaatregelen genomen zijn of andere effectiever zouden zijn geweest, dan nog is het zaak om datgene wat, gevoed door de huidige kennis, wordt geadviseerd, na te volgen. Niemand zou op zijn/haar geweten willen hebben anderen besmet te hebben door het veronachtzamen van voorzorgsmaatregelen.  
Dus laten we volhouden. Voorzichtig opstarten, maar met verstand! 

We zijn er nog lang niet. Maar we mogen ons gedragen weten door de hoop die in ons is. Die hoop op en verwachting van Gods Koninkrijk zoals ons dat voorgehouden is door het leven van Jezus en zijn dood en opstanding. Als we daaraan weten vast te houden kunnen we met vertrouwen verder gaan en voorzichtig en met verstand stappen zetten op de weg. Terug? Nee, verder, deze ervaring meenemend en ervan lerend. Laten we met elkaar verbonden blijven, als gemeente, als landelijke en wereldwijde geloofsgemeenschap, met zorg en aandacht voor elkaar, elkaar zegenend in de liefde van de Ene. 

Met broederlijke groet, 

Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur  

coronavirus


Terug