> nieuws

Nieuws

 
14 september 2020

Manifest: Het Groene Normaal

Het Manifest voor Het Groene Normaal is een pleidooi om in deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen. De Raad van Kerken is één van de ondertekenaars.

Op www.hetgroenenormaal.nl kun je het manifest lezen en ondertekenen, maar vind je ook informatie over organisaties en materialen die helpen om mee te doen.

manifest


Terug