> agenda

Agenda

 
21 september 2020, 20:00 uur

Dialoog met de ander in Apeldoorn

Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Apeldoorn

In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven, culturen, normen en waarden en idealen. Het is gemakkelijk om je terug te trekken in je eigen groep, maar veel interessanter is het om het gesprek aan te gaan met ‘de ander’. Hierdoor leer je over jezelf, kunnen vooroordelen worden weggenomen en groeit tolerantie.

Anne-Maria van Hilst zal in haar inleiding vertellen over haar ervaringen in het aangaan van de (interreligieuze) dialoog, met zijn ups-and-downs. Na haar inleiding zal ze graag vragen beantwoorden. Kees Posthumus zal tijdens de bijeenkomst optreden als gespreksleider.

Anne-Maria van Hilst is als projectmedewerker o.m. verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam waar ze invulling geeft aan het project Leer je buren kennen. Daarnaast is zij museum-educator bij het Joods Historisch Museum en Ons Lieve Heer op Solder

Aanmelding     
U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Hans de Haan.
Klik hier om een e-mail te sturen. Bij opgave graag uw naw-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

Kosten        
€ 4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 21 september 2020.

Interreligieuze dialoog


Terug