> nieuws

Nieuws

 
27 augustus 2020

MCC biedt hulp Beiroet

MCC reageert op de explosie in Beiroet van 4 augustus, die grote delen van de stad heeft beschadigd of verwoest. 
“De schade is in heel Beiroet aanzienlijk. Het lijkt op een oorlogsgebied,” vertelt Gary Mayhew, die samen met zijn vrouw Kate woont en werkt in Beiroet als MCC-vertegenwoordigers voor Irak, Libanon en Syrië.
Alle zes nationale en internationale medewerkers van MCC en de twee kinderen van het gezin Mayhew zijn veilig en ongedeerd, maar van een aantal van hen zijn de appartementen beschadigd, waarvan één zwaar beschadigd.

MCC werkt samen met zijn partners, die hulp hebben gevraagd om te voldoen aan een verscheidenheid aan behoeften, waaronder schoonmaak- en herstelwerkzaamheden. MCC zal de komende dagen de behoeften inventariseren om daarop de inzet af te kunnen stemmen.
De partners van MCC werken hoofdzakelijk met Syrische vluchtelingen en andere kwetsbare mensen in Beiroet. Ze voorzien in voedselbonnen en humanitaire hulp, psychosociale en educatieve steun aan meisjes, basisgezondheidszorg, kleuterscholen en activiteiten in het kader van vredesopbouw. MCC heeft in april en mei Covid-19 2000 hygiënekits uitgedeeld aan Syrische vluchtelingen in Beiroet en Tyrus in onofficiële vluchtelingenkampen.

Libanon had het vóór de explosie al zwaar vanwege politieke conflicten en een economische crisis die het land dreigden te destabiliseren. De economische crisis was er al de oorzaak van dat de voedselvoorziening onder druk stond, en nu de haven verwoest is, is de voedselaanvoer een groot probleem geworden.

In Nederland kan via Doopsgezind WereldWerk gedoneerd worden voor de inzet van MCC in Beiroet. Maak uw gift over naar rek.nr. NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk, Deventer, o.v.v. 'MCC Beiroet'.


Terug