> nieuws

Nieuws

 
24 augustus 2020

Afscheid Henk Stenvers 2 en 3 oktober

Na 18 jaar grote inzet voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit zal onze algemeen secretaris/directeur per 1 oktober met pensioen gaan. Voor hem en voor ons breekt dan een nieuw tijdperk aan.

Van binnen en van buiten heeft Henk Stenvers de doopsgezinden – en de doopsgezinden hem – leren kennen op allerlei gebied, in allerlei windstreken en in alle facetten van een organisatie die zoveel vertakkingen heeft.

Natuurlijk willen wij hem met dankbaarheid uitgeleide doen, waarbij we afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen. Het afscheid zal in twee afzonderlijke dagen gestalte krijgen.

Op vrijdag 2 oktober wordt een afscheidssymposium gehouden in de Singelkerk in Amsterdam, in samenwerking met het Doopsgezind Seminarium.

Op zaterdag 3 oktober vindt een gevarieerd afscheidsprogramma plaats in Mennorode. Vanwege het maximaal toegestane aantal mensen dat bijeen mag komen, hebben alle gemeenten een uitnodiging voor deze dag gekregen met het verzoek één lid namens de gemeente af te vaardigen. Daarnaast zal de mogelijkheid worden geboden het programma via digitale weg te volgen. Op die manier kan een grotere groep getuige zijn van Henks afscheid. Nadere informatie volgt. 

Namens het bestuur,
Miekje Hoffscholte-Spoelder

Henk Stenvers afscheid


Terug