> nieuws

Nieuws

 
14 juli 2020

Wereldraad: brandbrief aan G20

De Wereldraad van Kerken heeft op 13 juli 2020 samen met drie andere grote christelijke organisaties een brandbrief gestuurd aan de G20. In de brief wordt opgeroepen de huidige economische structuren te hervormen en een begin te maken met een rechtvaardig economisch herstel en opbouw. Aanleiding is de coronacrisis die de grote ongelijkheid in de wereld genadeloos blootlegt.

De andere ondertekenaars van de brief zijn de mondiale organisaties van de protestantse/gereformeerde en lutherse kerken (World Communion of Reformed Churches, Lutheran World Federation) en de Wereldzendingsraad (Council for World Mission). De vier organisaties vertegenwoordigen 500 miljoen christenen wereldwijd.

De Nederlandse doopsgezinde broederschap is lid van de Wereldraad van Kerken.

Klik voor het persbericht hier.

Klik voor de brief zelf hier.

corona: Wereldraad G20


Terug