> nieuws

Nieuws

 
13 juli 2020

Corona: kerkelijke protocollen blijven leidend

In een nieuw overleg met minister Grapperhaus heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), samen met de moslimkoepel (CMO), Hindoeraad en Boeddhistische Unie een derde gezamenlijk communiqué afgestemd. De insteek bij dit derde communiqué is dat bij de bestrijding van de covid19-epidemie de religieuze organisaties op basis van hun eigen protocollen kunnen blijven acteren.

De minister sprak complimenten en dank uit aan de religieuze organisaties, dat zij in de afgelopen maanden zeer prudent hebben gehandeld. Mocht de pandemie weer aanwakkeren - maar ook nu - dan zullen religieuze gebouwen niet worden betreden door de overheid. De religieuze gemeenschappen zijn hiermee zelf expliciet verantwoordelijk voor de eigen gebouwen/locaties waar men bijeenkomt als geloofsgemeenschap.

In het communiqué wordt uitgesproken dat de religieuze gemeenschappen bij hun erediensten zich zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van het RIVM en navolging bevorderen bij hun achterban.

Ten aanzien van zingen in gemeenschappen volgt nog een nader advies van het RIVM. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. 

Kijk voor het communiqué hier.

Zie ook het nieuwsbericht van de overheid, klik hier.

corona CIO kerkelijke protocollen


Terug