>

Vacature

 
9 juli 2020

Vacature Mennistenerf DG Zaandam

MPC Zaandam en de Doopsgezinde Gemeente Zaandam zijn voor de locatie Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf (intramurale zorg en aanleunwoningen) op zoek naar een

geestelijk verzorger / predikant (m/v)

voor 16 uur per week

Vanuit deze functie levert u geestelijke verzorging en/of sociale ondersteuning op basis van de eigen geloofsovertuiging en de zorgvisie van het Mennistenerf aan bewoners in het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen, met respect voor alle variaties van geloven of niet geloven van de bewoners.

Taken zijn onder meer:

    • U biedt bewoners op verzoek geestelijke ondersteuning bij zingevings- en levensvragen;
    • U begeleidt bewoners die in een terminale levensfase verkeren en indien nodig legt u contact met de mantelzorgers van de bewoners;
    • U organiseert regelmatig kerkdiensten en herdenkingsbijeenkomsten en doet daarvan de voorbereiding en de uitvoering;
    • U geeft ruimte en organisatorische ondersteuning aan de kerkdiensten van de doopsgezinde gemeente in het Mennistenerf;
    • U levert een inhoudelijke bijdrage aan diverse algemene bijeenkomsten, zoals de kerstdiners, de paasbrunch, de 4 mei herdenking, en u bereidt deze voor met andere betrokkenen;
    • U leidt een gespreksgroep over geloofs- en levensvragen en een bijeenkomst met een maaltijd voor bewoners uit de aanleunwoningen;
    • U neemt deel aan de identiteitscommissie van het Mennistenerf;
    • U geeft leiding en begeleiding aan de groep van (doopsgezinde en oecumenische) vrijwilligers van de geestelijke zorg;
    • U bent bereid nieuwe initiatieven te nemen op het gebied van ethische vragen, onder meer in de vorm van een Moreel Beraad;
    • U bent bereid cursussen op het gebied van rouw en ethische vragen op te zetten voor zorgmedewerkers;
    • U heeft periodiek overleg met uw collega geestelijk verzorger van Pennemes, de andere locatie van de MPC;
    • U maakt een jaarverslag ten dienste van de cliëntenraad van het Mennistenerf, de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Zaandam en de Raad van Toezicht van de MPC.

Uw ressorteert voor de uitvoering van uw taken direct onder de Raad van Bestuur van de MPC en hebt periodiek inhoudelijk overleg met de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Zaandam.

Functie-eisen:  
    • een HBO-opleiding geestelijke verzorging en/of theologie;
    • bij voorkeur een doopsgezinde of vrijzinnig christelijke geloofsopvatting;
    • ingeschreven staan bij het Kwaliteitsregister (SKGV) van de Vereniging van Geestelijke  
      verzorgers (VGVZ);
    • ervaring op het gebied van geestelijke verzorging of pastoraat in bredere zin verdient de 
      voorkeur.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden u een zelfstandige functie in een warme, informele, ondernemende organisatie met korte lijnen. De arbeidsvoorwaarden van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit zijn van toepassing.

Informatie en sollicitatie:
U kunt solliciteren door voor 22 juli 2020 uw brief en CV te sturen naar Karin Schut van de afdeling P&O: k.schut@mpczaandam.nl
Wilt u meer informatie over de Doopsgezinde Gemeente Zaandam, dan kunt u contact opnemen met  Douwe van der Sluis, te bereiken op 075 640 2271. 
Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met Leo Groenendaal, Raad van Bestuur het Mennistenerf, te bereiken op 06 5271 3331.


Terug