> nieuws

Nieuws

9 juli 2020

Subsidie Fonds DG Zuid-Limburg

Het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengst van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten. 

Dit kan velerlei zijn: activiteiten van de gemeente, materiaal voor kringen en/of bijeenkomsten, onderhoud, iets extra’s voor ouderen i.v.m. corona, of mogelijk heeft u een zusterband met een doopsgezinde gemeente elders in de wereld. 
Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet mogelijk.

Het jaar 2019 leverde een goed rendement. Nu zijn het onzekere tijden betreffende beleggingen. Toch willen wij u in de gelegenheid stellen uw aanvraag in te dienen.   

Bij het bureau van de ADS (info@ads.nl) kunt u tot 1 augustus 2020 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever, het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg, te vermelden in uw periodieke uitgave.

In september 2020 wordt de verdeling over de aanvragers bekend gemaakt.

De beheerders: G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma, en R. Boer Iwema

Fonds DG Zuid-Limburg


Terug