> agenda

Agenda

 
9 juli 2020, 20:00 uur

Zomeravondlezing in Apeldoorn

Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

Wim van der Schee schrijft:

'Een mens heeft een lichaam en een geest en die twee laten zich niet van elkaar losmaken. Wel strijden ze nogal eens om wie de voorrang krijgt. Deze avond gaat het om verdieping in wat die geest inhoudt.

'Niet in de toegespitste vorm, waarin de Geest ons tot geloof brengt, maar in de alledaagse vorm waarin onze geest zich oriënteert als we bijvoorbeeld gevraagd worden anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Iets wat zowel ergerlijk, als treurig, als verstandig is. En soms lachwekkend. Zoveel kan er door ons heen gaan. Hoe blijven we in balans? 

'Mijn inzichten hierover ontleen ik eensdeels aan de ervaringen die ik in mijn loopbaan als orthopedagoog heb opgedaan en anderdeels aan het gedachtengoed van Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973). Een socioloog die mij sinds vele jaren boeit, vooral ook omdat hij een houvast is geweest in mijn beroep, en nog in mijn levenswandel. 
Ik hoop dat het ons ook in gesprek brengt.'

Praktische informatie:
Datum:
 Donderdag 9 juli 2020
Tijd:  20.00 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats:  Doopsgezinde kerk (kerkzaal), Apeldoorn

Aanmelding is noodzakelijk: i.v.m. de coronamaatregelen van 1,5 meter afstand houden is het aantal plaatsen beperkt. 
U kunt zich aanmelden bij AnneJet Bennink (klik op de naam om een e-mail te sturen)

Kosten: € 4,-  I.v.m. het coronavirus niet contant betalen, maar overmaken naar de bankrekening van De Groene Hoed: NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk, o.v.v. 'zomeravondlezing 9 juli'.


Terug