> nieuws

Nieuws

 
2 juli 2020

MWC: nieuwe werkgroep Zorg voor de Schepping

Mennonite World Conference (MWC) heeft een werkgroep Zorg voor de Schepping samengesteld om de wereldwijde gemeenschap van Anabaptisten te helpen verantwoordelijkheid en actie te ondernemen in de klimaatcrisis. 

Gods vernieuwing
De werkgroep, voluit Creation Care Task Force, onderzoekt hoe de leden van MWC worden getroffen door de klimaatcrisis, beoordeelt praktische manieren om ecologisch te leven en stimuleert dat, moedigt de ontwikkeling aan van relevante bijbelse en theologische expertise, en formuleert zowel korte-termijn-reacties als een alomvattend plan voor de ecologische inzet van MWC.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf regio's van MWC, het Mennonite Creation Care Network en Mennonite Central Committee. De werkgroep is opgericht door de Faith and Life Commission en zal rapporteren aan het MWC Executive Committee (dagelijks bestuur).

CO2-compensatie
Sinds 2010 legt MWC al een toeslag op aan interne organisatorische reizen. Deze toeslag wordt gestort op het Carbon Offset Account (CO2-compensatie-rekening) in het Global Church Sharing Fund. Voor elke gereisde mijl voor MWC-vergaderingen gaat $ 50 per 1.000 kilogram verbrande koolstof naar het fonds.
De CO2-compensatie-rekening wordt beheerd door de nieuwe werkgroep. Zo onstaat kapitaal van waaruit kerken subsidies kunnen krijgen voor projecten in het kader van zorg voor de schepping.

Pandemie en schepping
De wereldwijde coronapandemie toont door de vermindering van de luchtverontreiniging en de opkomst van wilde dieren de onderlinge verbondenheid van mens en milieu aan. 'Corona zet de schijnwerpers op hoezeer ons welzijn afhangt van een gezonde relatie met Gods schepping', zegt Doug Graber Neufeld. ‘De effecten van de pandemie laten ons duidelijker zien welke vergelijkbare uitdagingen ons te wachten staan als klimaatverandering onverminderd doorgaat. We zien echter ook duidelijker hoe we kunnen veranderen teneinde een betere relatie met de schepping te ontwikkelen.'

Leden van de werkgroep
Voorzitter: Doug Graber Neufeld, VS
Europa: Rebecca Froese, Duitsland
Afrika: Sibonokuhle Ncube, Zimbabwe/VS
Latijns-America: Juliana Morillo, Peru/Colombia 
Azië: Nindyo Sasongko, Indonesië
Noord-Amerika: Jennifer Schrock, VS
MCC: Anna Vogt, directeur MCC, Canada

Meer informatie in het Engels: klik hier.

MWC Creation Care klimaat Task Force


Terug