> nieuws

Nieuws

 
2 juli 2020

Vredesweek 2020 'Vrede verbindt verschil'

De organisatie van de Vredesweek en de verschillende activiteiten is dit jaar anders vanwege de coronacrisis. In overleg tussen PAX en de Raad van Kerken is besloten – gelet op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet – dat er vanuit onze organisaties niet opgeroepen zal worden tot het organiseren van grote evenementen tijdens de Vredesweek 2020.

Het lag in de bedoeling dat de Walk of Peace (WoP) in Zwolle dit jaar een landelijk accent van PAX en de Raad van Kerken zou krijgen, dit zal echter dit jaar dus niet het geval zijn. Wellicht volgend jaar?

Het organiseren van bijeenkomsten tijdens de Vredesweek 2020 vraagt van de organisatoren grote creativiteit. Hoe kunnen we op een veilige en verantwoorde manier toch de Vredesweek organiseren?

Elke stad of dorp heeft haar eigen mogelijkheden en uitdagingen. Een vredeswandeling zoals de Walk of Peace trekt in sommige plaatsen behoorlijk wat deelnemers. De wandeling loopt vaak langs verschillende locaties in een stad of wijk, waarbij verbinding gezocht wordt tussen mensen.

Op basis van de voorschriften van de overheid kunnen we na 1 juli bijeenkomsten organiseren van maximaal 100 personen, mits voldaan kan worden aan de basisregels.

Basisregels
Vermijd drukte, werk vanuit huis als dat kan, houd 1,5 meter afstand, blijf altijd thuis bij klachten. Wanneer u benauwdheid en/of koorts voelt blijven ook gezinsleden thuis. En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.

Meer informatie: klik hier. Meer informatie en materiaal: klik hier.

Vredesweek 2020


Terug