> agenda

Agenda

 
30 oktober 2020, 10:00 uur

Vrijzinnig Leerhuis themaweekend: Vrijheid

Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Docent en gespreksleider:
Chris Doude van Troostwijk

Vrijheid is een containerbegrip. Men onderscheidt wel tussen menselijke vrijheid (in tegenstelling tot de natuurwetten), burgerlijke vrijheid (in tegenstelling tot politiek despotisme) en religieuze vrijheid (in tegenstelling tot predestinatie of noodlot). Bij deze drie invalshoeken kun je namen noemen als Kant, Marx en Luther. Maar, kun je je afvragen, bestaat er zoiets als een echt 'vrijzinnig' concept van vrijheid?

Voor een antwoord gaan we te rade bij Gordon D. Kaufman (1925-2011), tijdens zijn leven hoogleraar aan de Harvard Divinity School en doopsgezind voorganger. Bij hem kruisen de drie vrijheidsdimensies zich in de notie 'creativiteit'. Geen wonder dat hij theologie beschouwde als een constructieve wetenschap.

In die geest zullen we, op zaterdagmiddag, onze eigen ervaringen met 'vrijheid' onderzoeken aan de hand van steekwoorden uit het nog te verschijnen Handlexicon voor vrijzinnig geloven en denken.
De vrijdagavond bekijken we de film Dead Poets Society als een voorbeeld van creatieve vrijheid.

Aanmelden kan via vrijzinnigleerhuis@ads.nl Daar kunt u het inschrijfformulier aanvragen. Graag invullen en per e-mail terugsturen.
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen: 020 6230 914.

Vrijzinnig Leerhuis 2020


Terug