> nieuws

Nieuws

 
22 juni 2020

Predikant gezocht De Kapel Hilversum

Aanleiding 
Door een natuurlijke samenloop van pensionering, beëindiging van een project en de keuze voor andere werkzaamheden, zijn wij ter vervanging van onze predikant, kerkelijk vernieuwer en pastoraal medewerkster m.i.v. 1 januari 2021 op zoek naar een predikant die onze geloofsgemeenschap wil begeleiden, samen met ons verder wil opbouwen en inhoud wil geven. 
 
Wie zijn wij
De Kapel is een goedlopend samenwerkingsverband van de doopsgezinde gemeente, de remonstrantse gemeente en de afdeling van Vrijzinnigen Nederland. De laatste jaren krijgen we ook leden die niet bij een van de landelijke denominaties zijn aangesloten. Wij vormen een levendige en gastvrije geloofsgemeenschap, die midden in de maatschappij staat en waar een variëteit aan activiteiten gedragen wordt door zelfsturende teams.

Een plek waar ruimte is voor vragen en zoeken, voor bezinning en bezieling. Wij zijn geworteld in de vrijzinnig christelijke traditie en staan open voor andere levensbeschouwingen en inspiratiebronnen. Wij zijn een practicumplaats voor geloof, hoop en liefde. Een plaats om samen geloof en maatschappelijke verantwoordelijkheid te oefenen met anderen, die ook naar verdieping en zingeving zoeken. 
 
Wat betreft de leeftijdsopbouw van onze gemeenschap zijn wij, naast de aandacht voor ouderen, ook gericht op het blijven betrekken van jongere mensen bij De Kapel. Dat doen we onder meer door een praktisch handvat te bieden bij persoonlijke levensvragen.  
 
De vacature
De formatieplaats is 80% van een full-time predikantsplaats. Wij denken aan een invulling hiervan door een aanstelling voor 60% door een predikant. De overige 20 % wordt door externen ingevuld en behelst benodigde aanvullende werkzaamheden. Wij houden daarnaast de mogelijkheid open dat aan de hand van kwaliteiten en voorkeuren van de kandidaten de vacature ingevuld wordt door twee functionarissen, ieder voor een 40 % dienstverband. 
 
Predikant
Bij onze toekomstige predikant denken wij aan het volgende: 
 
Je bent een vrijzinnig denker met visie op de betekenis van de vrijzinnigheid. Je bent een vernieuwer die gelooft in de toekomst van de vrijzinnigheid en daar een moderne vormgeving voor vindt. Je denkt “out of the box” en probeert wat nieuws zonder dat zich dat al bewezen heeft. 
  
Je verzorgt ca. 20 zondagse vieringen door het jaar heen, incl. de feestdagen. Je neemt in de viering oud en jong mee richting de nieuwe week. Je bent niet alleen geïnspireerd door de bijbel maar kan je duiding en inspiratie uit velerlei bronnen putten. Je kan je ook vinden in het digitaal vormgeven van vieringen. 
 
Het zal zeker gewaardeerd worden indien je muziek en zang weet te integreren in de vieringen. 
 
Je verzorgt het pastoraat in onze geloofsgemeenschap, waaronder begrepen het leiden van uitvaarten. Je begeleidt het aandachtteam, waarin de wijkcontactleden zijn georganiseerd. Je hebt ervaring in het pastoraat. 
 
De predikant leidt jaarlijks enkele cursussen en gesprekskringen. 
 
Je bent gericht op toepassing van onze waarden en normen op maatschappelijke en culturele onderwerpen en houdt daarmee De Kapel in de Hilversumse samenleving op de kaart. Je bent actief in het maken van verbindingen tussen kerk en samenleving. We verwachten een duidelijke maatschappelijke betrokkenheid bij m.n. mensenrechten, armoede, vredeswerk, eenzaamheid en milieu. Je bent gericht op samenwerken met burgerlijke organisaties (welzijn, buurt, onderwijs).  
 
Je hebt een universitaire opleiding in de theologie afgerond. Je hebt weet van de denominaties waar onze gemeente uit bestaat en bent geïnteresseerd in de achtergronden en geschiedenis van deze stromingen. 
 
De predikant heeft kennis van gemeenteopbouw en kan met de bestaande verschillen in onze gemeente werken. Je hebt ervaring in het werken met groepen vrijwilligers en weet deze op waarde en zelfstandigheid te schatten en stimuleert en faciliteert deze. 
 
Je bent vaardig in het communiceren via social media. 
 
Procedure

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze vacature kunnen nadere informatie vinden over onze activiteiten op onze website www.dekapel.nu. Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie Feiko Prins, via 06 2343 0687.   
 
Wij nodigen u van harte uit te reageren op deze vacature. De sollicitatie kan gestuurd worden naar de secretaris van de sollicitatiecommissie,  sollicitatiecommissiedekapel@dekapel.nu. De sluitingsdatum is 1 juli 2020. 

De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 17 juli 2020.   
Een tweede ronde is voorzien in september 2020. 
 
De aanstelling, in eerste instantie voor een jaar, daarna voor onbepaalde tijd, vindt plaats bij een van de deelnemende denominaties. 


Terug