> nieuws

Nieuws

 
10 juni 2020

In memoriam Piet Beun

In memoriam

Op 20 april 2020 overleed op 87-jarige leeftijd broeder Pieter Abraham Beun. Als vijfde zoon van een Zeeuwse doopsgezinde boerenfamilie ontwikkelde hij van jongs af aan zijn geloofsleven. Daarbij heeft de kerkmuziek een belangrijke plaats ingenomen.

Op zijn twaalfde jaar beklom Piet voor het eerst de trap naar het orgel van de Zeeuwse Sint Kruiskerk. Daarna heeft hij 75 jaar vele orgels binnen en buiten de doopsgezinde broederschap bespeeld. Ook heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed in de wereld van de kerk- en orgelmuziek. Vanwege deze verdienste is Piet in 2013 koninklijk onderscheiden. 

Piet begon zijn professionele carrière in het onderwijs. Na zijn middelbare school volgde hij de kweekschool in Middelburg. Jarenlang is hij als onderwijzer werkzaam geweest, in deze stad en op Tholen. In die periode, de vijftiger jaren, heeft Piet als directeur van de openbare school een belangrijke bijdrage geleverd aan het oecumenisch godsdienstonderwijs, door de pastoor en hervormde predikant de gelegenheid te geven samen de lessen te verzorgen. 

In de zestiger jaren ontmoette Piet zijn vrouw Marjan, met wie hij twee kinderen kreeg. Het jonge gezin verhuisde naar Maassluis waar Piet als beleidsmedewerker aan het werk ging bij Electro-Logica. Naast deze werkzaamheden dirigeerde hij het kerkkoor van de Nederlandse Protestantenbond (NPB).

Na zijn studie andragogie werd Piet Hoofd Opleidingen van de AMRO-bank, verhuisde naar Haarlem en later naar Harderwijk. Ook hier werd hij werkzaam als cantor en organist. In deze periode ontmoette hij Roelof, waarna zijn huwelijk met Marjan eindigde. Vervolgens verhuisde Piet naar Rotterdam waar hij wederom muzikaal actief was.

Naast zijn inzet voor muziek is Piet ook bestuurlijk actief geweest. HIj was voorzitter van de doopsgezinde kerkenraad van Aardenburg en Haarlem, en van de NPB-afdeling in Harderwijk. In de periode dat hij in Maassluis woonde werd hij voorzitter van de kleuterschool. Daar wist hij met zijn financiële kennis na enkele jaren de balans met positieve cijfers af te sluiten.

Na zijn pensioen werd Piet Beun voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, van 1994 tot 2000.

Met zijn overlijden verliest de doopsgezinde gemeenschap een bescheiden, ijverig, trouw en toegewijd lid die de kunst verstond om met een gepast gevoel voor humor conflicten te dempen. Zo heeft hij zich op een constructieve manier ingezet ten dienste van de broederschap als geheel.

Han Cuperus 


Terug