> nieuws

Nieuws

 
20 mei 2020

Workshop 'De aarde thuisbrengen'

Ecologie - van het Griekse oiko-logos: de leer over het huis, en economie - van oiko-nomos: de wet van het huis, zijn als de linkerhand en de rechterhand van één lichaam, waaraan helaas de hersenen van een zinvolle coördinatie ontbreken. De twee huizen zijn met elkaar in conflict, die van de aarde en die van de markt. Ons gedeelde 'aarde' kraakt in zijn voegen, omdat het niet rechtvaardig gedeelde huis 'markt' telkens maar weer groeien wil. De markt wil steeds meer voor steeds minder mensen. Maar de aarde kan steeds minder voor steeds meer mensen.

In deze workshop zullen we het begrip 'huis' theologisch en filosofisch verkennen. In zijn oervorm heeft het woord 'huis' een spirituele betekenis: 'geborgenheid' en 'verborgenheid'. Hebben we, om de ecologische problemen en de economische noodzaak met elkaar in verband te brengen, niet wijsheid, ecosofie, als verbindende schakel nodig?

Vreemdelingen en bijwoners leven dikwijls onder de radar van de markt. Ze hebben het minste schuld aan vervuiling en verwoesting. Kunnen we van hen leren? Had de filosoof Epicurus soms gelijk toen hij retorisch vroeg: 'Wil je gelukkig zijn? Leef dan in het verborgene!'

Dan komt ook de aarde weer thuis.

De inleiding van deze workshop wordt gehouden door Chris Doude van Troostwijk. Hij is visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium met als onderzoeksopdracht vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder. Daarnaast is hij hoogleraar Filosofie en Filosofische Ethiek aan de Luxembourg School of Religion & Society, waar hij werkt aan een onderzoeksproject over de ethiek van religieus, financieel en institutioneel geloven.

Na de inleiding gaan de deelnemers van deze workshop met elkaar in gesprek onder leiding van Iris Speckmann. Iris Speckmann heeft als academisch assistent Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium onder anderen Chris Doude van Troostwijk ondersteund. Zij zal de deelnemers uitdagen hun eigen visie en standpunten ten aanzien van de thematiek van deze workshop te verwoorden.


Terug