> nieuws

Nieuws

 
22 mei 2020

Workshop Groene Theologie

Trees van Montfoort, schrijfster van het boek Groene Theologie - het theologisch boek van het jaar 2019 - verzorgt deze workshop. Zij betoogt dat de ecologische crisis ook een levensbeschouwelijke crisis is en zet beknopt uiteen wat de rol van kerken hierin is (geweest), zowel in positieve als in negatieve zin.

'Dat het goed mis is met het klimaat is tot de meeste mensen nu wel doorgedrongen', vertelt Trees van Montfoort. 'En dan zijn er ook nog problemen rond biodiversiteit en vervuiling. Wil theologie relevant zijn, dan moet ze daar iets over te zeggen hebben. Vanuit de christelijke traditie is daar veel meer over te zeggen dan alleen ‘rentmeesterschap’ en ‘zorg voor de schepping’.' 

'De noties rentmeesterschap en medeschepper-zijn, die je vaak hoort in de kerken, bevestigen het beeld van mensen als heerser over de aarde, al dan niet namens God. Deze termen passen te goed in een wereldbeeld dat juist een óórzaak is van de ecologische crisis; een wereldbeeld dat gevormd is door een ideologie van overheersing en exploitatie, waarin economische groei en technische beheersing de norm zijn.'

'Het christendom heeft enerzijds meegewerkt aan een mentaliteit die geleid heeft tot de hedendaagse overbelasting van de aarde. Aan de andere kant is er veel in de bijbel en in christelijke tradities dat een tegenwicht kan bieden tegen deze mentaliteit. Ik betoog dat het christendom te kritiekloos is meegegaan met het denken van de moderniteit waarin alles wat niet-menselijk is, gereduceerd is tot hulpbron voor mensen.' 

'In mijn workshop wil ik mensen laten nadenken hoe je vanuit een ecologische lezing van de bijbel een ander beeld krijgt van de relatie van God en de aarde, en van de plaats van mensen daarbinnen. De vrijzinnige ‘dogma’s’ van het centraal stellen van mensen en de mens als medeschepper zouden eens heel kritisch bekeken moeten worden. Wordt de niet-menselijke natuur nog wel serieus genomen? En wordt Gods werkzaamheid in de hele wereld – ook los van menselijke handelen – nog wel gezien?'

Drs. ds. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en communicatieadviseur. Ze was onder meer radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN, (hoofd)redacteur van diverse tijdschriften, gemeentepredikant, hoofd van de afdeling voorlichting van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en bestuurslid van de Vrouwensynode. Ook heeft ze een aantal boeken geschreven en geredigeerd. Zie ook: www.VanMontfoortCommunicatie.nl.

Na de inleiding door Trees Van Montfoort gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat zij gehoord hebben. Onder leiding van ds. Jeannette den Ouden of ds. Yvette Krol is er ruimte om van gedachten te wisselen over de thematiek van de workshop.


Terug