> nieuws

Nieuws

 
4 mei 2020

Gemeenteberaad 13 juni vindt online plaats

Tekst: Machteld Stam
Fotografie: Johan Tempelaar. 'Thuis op Aarde'.

Wat tot voor kort vanzelfsprekend was blijkt in deze tijd niet mogelijk: met een grote groep bij elkaar komen voor een dag vol inspiratie, verdieping en verbondenheid. Dat was namelijk de insteek van het eerste Gemeenteberaad. Nu als gevolg van de coronamaatregelen fysiek bij elkaar komen niet kan, bent u van harte uitgenodigd om deze dag online ‘bij te wonen’.

Wat houdt een online Gemeenteberaad in?
Op zaterdag 13 juni om 14.00 uur kan iedereen die zich heeft aangemeld inloggen op een online videoverbinding (waarschijnlijk Zoom). Vanuit huis kan vervolgens het programma gevolgd worden. Met video’s worden een aantal inspirerende presentaties gehouden, waarna de deelnemers vervolgens in (digitale) groepen met elkaar in gesprek gaan. Er zullen op voorhand duidelijke technische instructies gegeven worden.

Thema Gemeenteberaad
Het online Gemeenteberaad zal in het teken staan van het komende jaarthema ‘Thuis op Aarde’ en vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Het zal een middag worden waarop doopsgezinden vanuit het hele land geïnspireerd worden en verdieping van hun geloofsleven kunnen ervaren. En ook al kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten, toch hopen we op die manier onze verbondenheid met elkaar tot uiting te brengen. 

Doet u ook mee op zaterdag 13 juni? Komende tijd volgt verdere informatie over het programma en de wijze van aanmelden. 

Gemeenteberaad 2020


Terug