> nieuws

Nieuws

16 april 2020

Fonds DG Zuid-Limburg

De Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg verkocht in 2010 haar kerkgebouw. Met een groot deel van de opbrengst van deze verkoop werd het Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg gevormd.

Het doel is om uit de opbrengst van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten. Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet mogelijk.

Het jaar 2019 leverde een goed rendement. Nu zijn het onzekere tijden betreffende beleggingen. Toch willen wij u in de gelegenheid stellen uw aanvraag voor een gift in te dienen. Dat kan tot 15 juli bij het bureau van de ADS: info@ads.nl

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever, het Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg, te vermelden in uw periodieke uitgave.


Terug