> nieuws

Nieuws

 
15 april 2020

Noodoproep in tijden van crisis

De coronacrisis dreigt zich in versterkte mate voor te doen in landen en groepen die kwetsbaar zijn. Veel Afrikaanse landen vissen achter het net als het om beschermingsmiddelen gaat. Ook voor de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden wordt gevreesd.

Een groep artsen stelde een petitie op om dit onder de aandacht te brengen. Ze schrijven: 'In de kampen wonen 40.000 mensen op een paar vierkante kilometer. Er is nog slechts een handjevol artsen aanwezig. De vele kinderen en volwassenen worden ook nu al geteisterd door fysieke en mentale trauma’s. Als Europa nu wegkijkt kan deze situatie ontaarden in een medische ramp.' U kunt de petitie van de artsen ondertekenen op: www.sosmoria.eu

Griekenland heeft Nederland opgeroepen om 500 van de 2500 weeskinderen, die in de kampen verblijven, op te nemen. De Raad van Kerken in Nederland heeft deze oproep al gesteund. En onlangs deed ook de PKN dat via een brief aan het kabinet. De PKN roept haar lokale kerken op om de plaatselijke overheden hulp aan te bieden bij de opvang van deze kwetsbare kinderen. Zie artikel in Trouw: 'Kerk roept kabinet en kerken op gevluchte kinderen op te vangen: ‘Hun toekomst staat op het spel’' https://www.trouw.nl/a-b701b007

 

corona vluchtelingen petitie


Terug