> nieuws

Nieuws

 
9 april 2020

Berichten Raad van Kerken

- De oecumenische actie Klokken van troost en hoop vond veel weerklank en kreeg de nodige aandacht in de media. Besloten is de actie te verlengen tot het moment dat de overheid aangeeft dat (kerkelijke) bijeenkomsten weer mogelijk zijn. De Klokken van troost en hoop verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerken die tot nu toe niet meededen kunnen alsnog aansluiten door op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Dat hoeft overigens geen vol kwartier te zijn, maar kan ook korter, al naar gelang de plaatselijke gewoonte. Meer over de actie is te lezen op de website. Ook kunt u daar uw lokale kerk aanmelden. Meer informatie is ook bij de Raad van Kerken te vinden.
Naast deze actie zijn er ook vele kerken die op eerste Paasdag hun klokken zullen luiden.

- De Raad van Kerken sluit zich aan bij de brede oproep voor evacuatie van het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vanwege het coronavirus. Daar zitten 20.000 mensen opeengepakt en het coronavirus waart al rond. Klik hier voor meer informatie.

- Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht. Klik hier om naar de website te gaan.


Terug