> nieuws

Nieuws

 
9 april 2020

En toch... Paasgroet Raad van Kerken

Een bemoedigende Paasgroet van de Raad van Kerken in Nederland: 

In deze week voor Pasen volgen we als christenen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De voorbereidingstijd van veertig dagen die hieraan voorafging hield in Nederland gelijke pas met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus. Daarmee is de vraag naar de betekenis van lijden en opstanding voor velen groter dan ooit. Hoe kunnen we, in Gods naam, het hoogtijfeest van Pasen vieren als ziekte en dood rondwaren? En als aan de grenzen van Europa duizenden vluchtelingen in opvangkampen geen kant op kunnen?

Er is één woordje dat mij, soms tegen beter weten in, telkens weer houvast geeft. Je zou het de kortste geloofsbelijdenis kunnen noemen die er is: 'en toch!' Toch is het woordje dat alles omkeert, en misschien wel het enige woordje dat we hebben om elkaar mee te troosten en steunen. Daarmee is het voor mij, zeker dit jaar, het Paaswoord bij uitstek. Spreken nieuwsfeiten nieuwstaal, het woordje 'toch' spreekt geloofstaal. Het doet een appel op ons om ons niet neer te leggen bij die harde feiten. Als op Paasmorgen de klokken van onze kerken luiden, als weerklank van de Klokken van troost en hoop, dan verkondigen zij de wereld dat Christus toch is opgestaan. En dat zijn licht ons blijvend omringt.

Namens de Raad van Kerken wens ik u allen gezegende Paasdagen toe!

Ds. Christien Crouwel
algemeen secretaris

corona paasgroet Raad van Kerken


Terug