> nieuws

Nieuws

 
29 maart 2020

Stille Zaterdag thuis beleven

Op de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen, midden in de periode dat we door het coronavirus toch al aan huis gebonden zijn, biedt Doopsgezind Zaanstreek in de ochtend een begeleid stiltemoment aan.  

Het stiltemoment begint met een opname van een korte rustgevende dienst, waarna suggesties worden gegeven hoe men enige tijd bewust in stilte door kan brengen. Later die ochtend is er digitaal een terugkoppelmoment via de e-mail, naar activiteiten@doopsgezindzaanstreek.nl.

Ook komt een korte afsluitende opname met daarbij een impressie van de ontvangen reacties, die wordt verzonden naar degenen die gereageerd hebben.

Lezers van de digitale nieuwsbrief van de Zaanstreek ontvangen de opname van de startdienst automatisch. Maar deelname staat open voor iedereen. Ontvangt u de nieuwsbrief niet en wilt u toch deelnemen, e-mail dan naar bovengenoemd e-mailadres. Dan zijn we die dag ook in het land in stilte verbonden. 
We zien uit naar een zinvolle overgang van de Veertigdagentijd naar Pasen. 


Terug