> nieuws

Nieuws

 
6 april 2020

Avondmaal in tijden van corona

Nu gemeenten in de Stille Week niet samen kunnen komen om het Avondmaal te vieren, roept dat vragen op. Is het mogelijk om het Avondmaal virtueel te vieren? En hoe zit het met de doperse traditie van het Avondmaal?

Iris Speckmann doet promotieonderzoek aan het doopsgezind seminarium naar de betekenis en beleving van maaltijden binnen en buiten de doperse traditie. Zij geeft hieronder enige gedachten rond het Avondmaal weer en over de wijze waarop doopsgezinden het Avondmaal gewend zijn te vieren. Haar overwegingen kunnen helpen bij de afweging om wel of niet komende week het Avondmaal te laten doorgaan.

tekst en fotografie: Iris Speckmann* 

Afgelopen week benaderde een doperse predikant mij met de vraag naar ‘een doopsgezinde visie’ op de kwestie ‘hoe om te gaan met het Avondmaal, de komende Stille Week’. De achtergrond is duidelijk - in razend tempo gaan de verschillende doopsgezinde gemeenten in deze tijd van corona ‘virtueel’. Het is prachtig om te zien welke creativiteit er aan de dag wordt gelegd om de kerkdiensten vorm te geven nu gemeenten niet samen kunnen komen. Het getuigt van aanpassingsvermogen. En vaak is creativiteit juist gebaat bij beperking; juist als de mogelijkheden beperkt zijn komt er veel creativiteit vrij, binnen wat er nog wél kan.

Maar kan virtueel Avondmaal vieren ook? De predikant in kwestie vroeg zich af wat 'de doperse theorie' hierover was.

Ik heb hem moeten zeggen dat er niet zoiets als 'de' doperse theorie bestaat. Er is niet zozeer iets als één correcte doopsgezinde Avondmaalsleer. op grond waarvan je kunt zeggen of je deze Stille Week virtueel ‘iets’ met het Avondmaal zou kunnen doen - of dat vooral zou moeten laten. De praktijk zal vermoedelijk zijn dat dopersen nuchter en pragmatisch zullen denken dat het geen ramp is om het een keertje over te slaan ('daar komen we ook wel weer overheen'), of het een keertje in te halen op een moment dat het weer kan.

Voor wie echter nieuwsgierig is naar de theologische kwesties die een rol spelen bij de keuze om al dan niet toch ‘iets’ te doen met het Avondmaal deze Stille Week, hierbij een paar gedachten.

Klik hier om verder te lezen. 

corona Avondmaal theologische overwegingen


Terug